Wydawca treści Wydawca treści

2. Szlaki turystyczne w nadleśnictwie Okonek

Transwielkopolska Trasa Rowerowa (TTR) przebiega południkowo łącząc najdalej wysunięte na północ i południe części województwa wielkopolskiego. Należy do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych. Została utworzona w dwóch etapach i tak też jest dzielona:

 

  1. Odcinek południowy, liczy 280 km od Poznania do Siemianic.
  2. Odcinek północny, liczył 200 km od Poznania do Okonka. W roku 2016 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie zrealizowała projekt przedłużenia TTR o 20 km i połączenia jej z siecią szlaków województwa zachodniopomorskiego w rejonie Szczecinka i Bornego Sulinowa.

Jadąc dalej nowym odcinkiem z Okonka w kierunku płn.-zach. przez teren byłego poligonu wojskowego Okonek dojedziemy do leśniczówki Płytnica. Następnie możemy skierować się szlakiem czerwonym w prawo, dalej zielonym  do Szczecinka, a stamtąd oznakowanymi szlakami dojechać do Kołobrzegu. Ruszając szlakiem czerwonym w druga stronę dotrzemy do Bornego Sulinowa, a stamtąd oznakowanymi szlakami możemy dotrzeć do Pojezierza Drawskiego.

W odległości około 10 km od tego miejsca znajduje się Rezerwat Wrzosowiska w Okonku z punktem widokowym i wiatą rekreacyjną. Korzystanie z miejsca na ognisko jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu w Nadleśnictwie Okonek tel. 67 2669101, w dni robocze do godz. 15:00.

 

Czerwony szlak rowerowy – Po lasach złotowszczyzny szlak o długości 200 km prowadzi przez teren sześciu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i ma kształt zamkniętej pętli. Trasa wiedzie przez olbrzymie kompleksy leśne pojezierza jastrowskiego i wałeckiego oraz urozmaiconą krajobrazowo wysoczyznę krajeńską. Fragment szlaku pomiędzy Okonkiem a Lędyczkiem został wyposażony w infrastrukturę edukacyjno-turystyczną i jest częścią szlaku rowerowo-pieszego  z przystankami edukacyjnymi "W dolinie pięciu rzek".

Dla rowerzystów przydatna może okazać się aplikacja https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aplikacje-mobilne/pilskie-lasy                     

W 2006 roku do użytku została oddana Ścieżka rowerowo-piesza „Nad Jeziorem Leśnym”. Jej trasa długości 1,6 km biegnie wokół malowniczo położonego wśród lasów, polodowcowego jeziora ramienicowego o niezwykłej przejrzystości wody, znanego pod wieloma nazwami: Jezioro Leśne, Borowe lub Trzecie. Spacer urozmaicają, prócz uroczych widoków, tablice edukacyjne, z treści których można się dowiedzieć sporo o otaczającej przyrodzie, Nadleśnictwie Okonek, zasadach udostępniania lasu oraz zlokalizowanej tam infrastrukturze przeciwpożarowej. Całość trasy wyposażona jest w liczne ławki, stoły i kosze na śmieci. W 2018r. ścieżka została wzbogacona o dodatkowe przystanki edukacyjne z nową infrastrukturą turystyczną.

Tablice edukacyjne:

•          Ochrona przeciwpożarowa.

•          Ols.

•          Ptaki zbiorowisk wodnych.

•          Nadleśnictwo Okonek -ochrona przyrody.

•          Zasady udostępniania lasu.

•          Zbiorowiska leśne.

•          Obieg wody w przyrodzie.

•          Ekosystem jeziora.                         

W 2016r. z powodu wyeksploatowania urządzeń i braku środków na rewitalizację zlikwidowano ścieżki: rowerową "Nad Czarną" i edukacyjną "W dolinie pięciu rzek", które istniały od 2001r. W 2018 r. w wyniku współpracy z WFOŚiGW powstał szlak rowerowo-pieszy z przystankami edukacyjnymi "W dolinie pięciu rzek" o długości 7,6 km, o przebiegu częściowo zbliżonym ze zlikwidowaną ścieżką edukacyjną. Ponieważ dofinansowanie obejmowało wyłącznie małą infrastrukturę edukacyjno-turystyczną,  do stworzenia szlaku można było wykorzystać tylko istniejące drogi, bez możliwości sfinansowania nawierzchni. Dlatego miejscami jest to trasa niełatwa do pokonania. Biegnie ona malowniczymi fragmentami szlaków turystycznych, wiodących przez lasy pomiędzy Okonkiem i Lędyczkiem. Kończy się w miejscu, gdzie w promieniu 500m do Gwdy wpadają cztery dopływy: Szczyra, Chrząstawa, Czarna i Debrzynka. Na trasie znajduje się 14 przystanków edukacyjnych z miejscami odpoczynku wyposażonymi w wiaty, ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze oraz tablice edukacyjne. Na każdej tablicy został umieszczony QR-kod, który po zeskanowaniu telefonem umożliwia poszerzenie zagadnień omówionych na tablicy, dzięki przeniesieniu na stronę Nadleśnictwa Okonek, na której w osobnych zakładkach zostały rozwinięte poszczególne tematy. Na przystanku przy leśniczówkach Walmy i Lędyczek, w niewielkiej odległości od Lędyczka, znajduje się miejsce wyznaczone do rozpalania ognia, gdzie po uzyskaniu zgody leśniczego, można odpocząć przy ognisku. Tematyka poszczególnych przystanków edukacyjnych na trasie szlaku:

1. Nadleśnictwo Okonek. Szlaki turystyczne w Nadleśnictwie Okonek.

2. Jak rośnie las.

3. Leśni mieszkańcy.

4. Budowa warstwowa lasu. Podział powierzchniowy lasu z mapą Nadleśnictwa Okonek.

5. Drzewa naszych lasów.

6. Drzewa w naszym lesie.

7. Cztery pory roku w lesie.

8. Jak leśnicy chronią i pielęgnują las.

9. Dary lasu.

10. Ekosystem wodny.

11.Remiza dla ptaków.

12. Gospodarka łowiecka. Retencja wodna.

13. Sprawność dendrolog. Owady zapylające. Pszczelarstwo.

14. Życie w rzece i obok niej.

Szlak kajakowy rzeki Gwdy ma dł. 145 km i rozpoczyna się, ze względów praktycznych we wsi Drężno na j. Studnica i wiedzie do Ujścia k. Piły gdzie Gwda łączy się z Notecią. Rzeka Gwda ma swoje źródła na 157 m n.p.m. Średni przepływ wynosi 26m/s, powoduje to, że miejscami ma charakter kamienistych bystrotoków. Krajobraz po obu stronach rzeki jest na tyle charakterystyczny i urokliwy, że zainspirował do utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, oraz Rezerwatu Dolina Gwdy położonego na lewym brzegu od Węgorzewa do miejscowości Prądy k. Lędyczka. W zasięgu Nadleśnictwa Okonek spływ można zacząć od Lubnicy, Lubniczki lub Węgorzewa i dopłynąć do Lędyczka lub zakończyć na zbiorniku zaporowym Podgaje, na polu biwakowym Nadleśnictwa Lipka. Więcej informacji na temat:                        

http://splywaj.pl/oferta/splywy-firmowe                                                                        

https://owadogigant.pl/splywy-kajakowe/