Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

REZERWAT

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Spośród 1493 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 735 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 67 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

                                                            Fot.Michał Argasiński

Celem uznania za rezerwat przyrody obszaru, jest zachowanie kompleksu wrzosowisk i muraw napiaskowych z charakterystyczną florą i fauną.

Rezerwat w całości znajduje się na terenie dawnego poligonu Okonek, w granicach tzw. pola roboczego poligonu. Obszar ten swój charakterze zawdzięcza działalności człowieka. W wyniku prowadzenia ćwiczeń wojskowych, m.in. rozjeżdżanie, pożary, powstał specyficzny ekosystem. Dla utrzymania w takim charakterze wymaga on ochrony czynnej. Dlatego też na terenie rezerwatu w 2012 roku Nadleśnictwa Okonek przeprowadziło działania mające na celu usuwanie okazów drzew i krzewów zarastających wrzosowiska i murawy. Prace te były dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach programu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP". W celu zachowania rezerwatu „w dobrej kondycji” od 2019 roku Nadleśnictwo Okonek realizuje zadania ochronne polegające na usuwaniu sukcesji oraz wykaszaniu płatów wrzosowisk.