Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona ptaków

Na obszarze prawie 600 ha Nadleśnictwo Okonek otworzyło projekt mający na celu ochronę ptaków i dlatego rozpoczęło współprace ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie. Obszar, na którym realizowane będzie zadanie to tereny nie wykorzystywane w kierunku leśnym, a jednocześnie posiadające bardzo duże możliwości stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju populacji ptasich.

Realizacje tego zadania to przede wszystkim odpowiednie przygotowanie terenu. Pierwsze działania to usuwanie drzew i krzewów, przy czym gatunek inwazyjny, jakim jest czeremcha amerykańska usuwana będzie w całości. Natomiast pozostałe w zależności od potrzeb, tak aby zapewnić właściwe warunki dla rozwoju populacji poszczególnych gatunków ptaków. Planowane jest również przywrócenie optymalnych stosunków wodnych oraz działanie konieczne, czyli redukcja presji drapieżników.

Realizacja prac monitorowana będzie corocznie pod kątem botanicznym, hydrologicznym                  i ornitologicznym.