Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną. Drewno można kupić na zasadach określonych w Decyzji nr 7/2020

Oferta łowiecka

Łowiectwo w ustawie „Prawo łowieckie" z 1995 r. definiowane jest jako element ochrony środowiska przyrodniczego, na który składa się ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.