Lista aktualności Lista aktualności

Sezon na zbieranie poroży w lasach

Wraz z pierwszymi oznakami wiosny (II połowa lutego) do lasów ruszają osoby, które trudnią się lub hobbistycznie zbierają tzw. zrzuty. W tym okresie, byki (samce jeleni) zrzucają stare poroże, nazywane potocznie zrzutami, które można wówczas znaleźć na leśnych ścieżkach. W ich miejsce wyrasta nowe, które jelenie ponownie zrzucają następnego roku.

W tym okresie na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Okonek) prowadzone są wzmożone kontrole Straży Leśnej, mające na celu uświadomienie tzw. zbieraczom zrzutów jak prawidłowo zachowywać się podczas tego typu działań. Zbieranie poroży jest dozwolone, ale należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim zabronione jest:

- płoszenie, ściganie, chwytanie, ranienie lub zabijanie dziko żyjących zwierząt,

- poruszanie się i zbieranie poroży w miejscach objętych ochroną (w Nadleśnictwie Okonek takim miejscem jest rezerwat przyrody "Wrzosowiska w Okonku"),

- wjeżdżanie do lasów pojazdem silnikowym i pozostawianie go w dowolnych miejscach (pojazdem silnikowym można się poruszać tylko drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego, a pozostawianie pojazdów w lesie jest dozwolone tylko na miejscach postoju, które są oznakowane).

Poroża jeleni wykorzystywane są do wielu celów - od ozdób, przez meble aż po dzieła sztuki. Jest to również cenne trofeum dla osób, które zbierają poroża.

Zapraszamy wszystkich do spacerów po lesie, ale mając na uwadze bezpieczeństwo apelujemy o rozsądne korzystanie z lasu.