Wydawca treści Wydawca treści

Ekosytemy referencyjne

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych w zakresie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych.

Nadleśnictwo Okonek informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Ostateczny „Wykaz  lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Okonek" oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Okonek" są do pobrania w formie plików PDF.

Ponadto Nadleśnictwo Okonek informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.