Wydawca treści Wydawca treści

JAK LEŚNICY CHRONIĄ I PIELĘGNUJĄ LAS?

JAK LEŚNICY CHRONIĄ I PIELĘGNUJĄ LAS? przygotowanie gleby pod odnowienia : aby stworzyć odpowiednie warunki wzrostu sadzonkom konieczne jest usunięcie z miejsca sadzenia roślinności, ścioły i spulchnienie gleby. Realizować to można na wiele sposobów między innymi poprzez wykonanie spulchnionych pasów – maszyna to pług, pługofrezarka, wał frezujący, również poprzez wykonanie placówek ręcznie przy pomocy motyki.

  • Odnowienie sztuczne: zakładanie upraw leśnych sadzeniem lub poprzez wysiew nasion w miejsce dotychczasowych drzewostanów usuniętych w toku użytkowania lub zniszczonych przez klęski żywiołowe bądź na skutek starości drzewostanu.
  • Odnowienie naturalne: nowe pokolenie lasu powstałe na skutek obsiewu i skiełkowania nasion pochodzących z drzewostanu macierzystego (podokapowe lub boczne) oraz odroślowo z pnia i korzeni.
  • Czyszczenie późne: zabiegi hodowlane wykonywane w młodnikach do okresu naturalnego wydzielania się drzew. Głównym celem zabiegów jest polepszenie warunków dla drzew zdrowych, prawidłowo wykształconych, uzyskuje się to przez usuwanie drzew przeszkadzających osobnikom, które w przyszłości będą mogły stanowić trzon drzewostanu.
  • Budki lęgowe: wywieszanie budek lęgowych by zrekompensować zmniejszenia się drzew dziuplastych. Zapewniając miejsca lęgowe w sadach owocowych możemy zmniejszyć ilość szkodliwych owadów i ograniczyć stosowanie środków chemicznych.
  • Grodzenie upraw leśnych przed zwierzyną: dzięki tym czynnością chronimy uprawę przed zniszczeniami od zwierząt by wyhodować dobry jakościowo drzewostan.
  • Pułapki feremonowe: są to pułapki na szkodniki owadzie lasu, dzięki nim jesteśmy w stanie zdiagnozować czy naszemu drzewostanowi grozi niebezpieczeństwo i w porę czasu podjąć odpowiednie działania.
  • Zakładanie remiz : skupisko roślin (zwykle krzewów, drzewek owocowych) służące jako baza pokarmowa (żerowa) oraz ostoja ptactwa i zwierzyny leśnej.
  • Profilaktyka przeciwpożarowa lasu : Profilaktyka przeciwpożarowa jest prowadzona w zasadzie w dwóch podstawowych zakresach: działalności informacyjnej, ostrzegawczej i egzekucyjnej oraz profilaktycznych działań gospodarczych.
  • Usuwanie niebezpiecznych dla życia ludzi wiatrołomów(drzewa połamane silnym wiatrem. Wiatrołomy to częsty efekt przechodzenia tornad i silniejszych wiatrów nad lasami), złomów (drzewo którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.) i wywrotów(drzewo z naderwanym korzeniem, lub całkowicie wywrócone w wyniku działania wiatru, rzadziej w wyniku okiści i deszczu.)
  • Dbanie o czystość w lesie „W lesie nie wolno śmiecić !”