Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz lasów HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

 

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Okonek na lata 2011-2020 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 4 marca 2011 r.

Na podstawie zarządzenia nr 25 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonano weryfikacji wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) kategorii 3.

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa Okonek w formie pisemnej lub elektronicznej.