Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy"

Na terenie Nadleśnictwa Okonek znajduje się jedynie część tego obszaru i zajmują
około 6 400 ha Znajduje się w wschodniej części Nadleśnictwa, obejmuje swym zasięgiem obręb Lędyczek i Leśnictwo Racibórz.

Zgodnie z aktem ustalającym obszar obejmuje on tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.