Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE

Nadleśnictwo Okonek jest jednostką administracyjno–gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, położone na północnym krańcu województwa wielkopolskiego oraz na południowo-wschodnim skraju województwa zachodniopomorskiego. Jest jednym z 20 nadleśnictw RDLP Piła.

Położenie Nadleśnictwa Okonek w RDLP Piła

Nadleśnictwo Okonek zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 16.056 ha (wg stanu na 01.01.2014 r.). Grunty w stanie posiadania Nadleśnictwa Okonek położone są na terenie dwóch województw (wielkopolskiego i zachodniopomorskiego), dwóch powiatów (złotowskiego i szczecineckiego) oraz pięciu gmin i jednego miasta. Największy udział mają grunty gminy Okonek. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Okonek został określony zarządzeniem nr 126 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 września 1994r.

 

Przynależność administracyjna gruntów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Okonek

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Okonek nie ma lasów sąsiednich nadleśnictw, a lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują 207 ha, co stanowi 1,4% wszystkich lasów na omawianym obszarze.

Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Okonek podzielone są na dwa obręby leśne: Lędyczek (4983,27 ha) i Okonek (11075,80 ha) oraz dziewięć leśnictw. Średnia powierzchnia leśnictwa wynosi obecnie około 1800 ha.