Położenie

Nadleśnictwo Okonek jest jednostką administracyjno–gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, położone na północnym krańcu województwa wielkopolskiego oraz na południowo-wschodnim skraju województwa zachodniopomorskiego. Jest jednym z 20 nadleśnictw RDLP Piła.

Historia

W skład Nadleśnictwa Okonek wchodzą dwa obręby: Lędyczek i Okonek. Do 1975 roku stanowiły one oddzielne nadleśnictwa.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Projekty i fundusze

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"