Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 5 pomniki przyrody, tym:

  •     2 dęby szypułkowe – Czesław i Łukasz,
  •     1 buk zwyczajny – Mieczysław,
  •      1 buk zwyczajny- Komendanta,
  •     głaz narzutowy

Pomnik przyrody "Łukasz"-  dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy „ŁUKASZ" – szt. 1, numer rejestru wojew. 694, położenie na zachód od miejscowość Lotyń, podstawa prawna Rozporządzenie Nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dnia 06.10.1997 r.,

 

    

 

 

Pomnik przyrody " Czesław" -  dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy „CZESŁAW"- szt. 1, numer rejestru wojew. 695, położenie na zachód od miejscowość Lotyń, podstawa prawna Rozporządzenie Nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dnia 06.10.1997 r.,

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik przyrody " Komendant" 

 

 

  Pomnik przyrody "Głaz granitowy"

Głaz granitowy z domieszka piaskowca szt. 1, numer rejestru wojew. 294, położenie na południowy wschód od miejscowości Okonek, podstawa prawna Decyzja nr 17/82 Wojewody Pilskiego z dnia 29.01.1982 r.