Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Przeciętny wiek lasów na naszym terenie to 60 lat, a przeciętna zasobność przekracza 230 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 54 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 40 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 6 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział powierzchniowy gatunków lasotwórczych

 • 77 proc. – sosna, modrzew
 • 7 proc. – brzoza
 • 5 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 5 proc. - olcha
 • 4 proc. – buk
 • 1proc. – pozostałe
 • 1 proc. –  świerk

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat,          II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 23 proc. – I klasa
 • 15 proc. – II klasa
 • 24 proc. – III klasa
 • 12 proc. – IV klasa
 • 12 proc. – V klasa
 • 14 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 278 m sześc./ha
 • Modrzew – 171 m sześc./ha
 • Świerk – 256 m sześc./ha
 • Buk – 273 m sześc./ha
 • Brzoza – 176 m sześc./ha