Wydawca treści Wydawca treści

Ptasie remizy

Remizy zakłada się w najsłabszych, najmniej biologicznie odpornych drzewostanach jednogatunkowych, gdzie flora i fauna są ubogie. Na niewielkim obszarze sadzi się drzewa i krzewy obficie kwitnące i owocujące.

 W pobliżu układa się stosy kamieni i chrustu, wywiesza budki lęgowe. Remizy dają pożywienie, schronienie i warunki do życia ptakom, płazom, gryzoniom, owadom drapieżnym, pajęczakom..., które zwiększają naturalną odporność lasu. Dobrze zorganizowana remiza to prawdziwie ptasia oaza. Przeciętnie na każde 20 m kwadratowych remizy przypada 1 gniazdo ptaków owadożernych. Gdy w okolicy brak zbiorników wodnych umieszczamy w remizie pojnik, zapewniając ptakom wodę do picia i kąpieli. W zimie, gdy brak pożywienia, wykładamy karmę pamiętając, że dla ptaków groźniejsza jest doba głodu, niż tygodnie mrozu. Młodym drzewkom i krzewom należy dać szansę wzrostu, dlatego chronimy je przed zwierzyną, grodząc powierzchnię remizy. A teraz parę przykładów na to, w jaki sposób ptaki zwalczają szkodliwe dla lasu owady. Otóż: dzięcioł duży wydłubuje dziobem larwy kózek z drewna, kowalik wybiera owady ze szpar w korze, zniczek dzięki temu, że waży zaledwie 5 g, może łowić owady żyjące na najcieńszych gałązkach, sikora bogatka ważąca 17 g zjada dziennie tyle samo owadów, mysikrólik waży 5 g, a potrzebuje dziennie 7,5 g pożywienia, sprytna muchołówka łowi natomiast owady w locie, a drzewa służą jej jedynie jako punkt obserwacyjny.

Najczęściej sadzone gat. krzewów w remizach to:

  1. Jarząb pospolity
  2. Bez czarny
  3. Szakłak pospolity
  4. Berberys zwyczajny
  5. Głóg

Owoce są przysmakiem różnych gat. ptaków, które żywią się owadami przyczyniając się do ograniczenia liczebności populacji szkodników w lesie.

Budki lęgowe

Bezpieczne wzory budek przyjęło się określać nazwami literowymi. I tak dla ogrodów mamy budki typu: A, A1, B, i P. Za tym kryje się wielkość budki i gatunki ptaków, które zasiedlą nasze ptasie mieszkanie.

Budka A1 ma najmniejszy otwór wlotowy (średnica 28 mm). W takich budkach chętnie lęgną się Sikory Modre.

W budkach lęgowych typu A (otwór wlotowy o średnicy 33 mm), nieco większych od A1, gnieżdżą się Sikory Bogatki, Mazurki, Wróble, Muchołówki, Sikory Modre oraz Pleszki.

Natomiast w budkach typu B (otwór wlotowy o średnicy 45 mm)gnieżdżą się głównie Szpaki, jednak prócz nich chętnie się tam wprowadzają również mniejsze ptaki - Sikory, Pleszki i Mazurki.

W półotwartych budkach lęgowych typu P gniazda wiją Pliszki, Kopciuszki i rzadziej Pleszki.

 

https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP8AWM

http://jestemnaptak.pl/artykul/wieszamy-budki-legowe