Lista aktualności Lista aktualności

OBIEKTY EDUKACYJNE

Zróżnicowanie terenowe i siedliskowe obszaru Nadleśnictwa Okonek, stosunkowo gęsta sieć rzek oraz pozostałości dawnego poligonu wojskowego dają możliwość stworzenia ciekawej infrastruktury edukacyjnej. Na dziś w jej skład wchodzą: - Punkt widokowy przy rezerwacie „Wrzosowiska w Okonku” -obiekt edukacyjny Leśna klasa z mini arboretum i ścieżką edukacyjną -ścieżka pieszo rowerowa "Nad Jeziorem Leśnym"

Zróżnicowanie terenowe i siedliskowe obszaru Nadleśnictwa Okonek, stosunkowo gęsta sieć rzek oraz pozostałości dawnego poligonu wojskowego dają możliwość stworzenia ciekawej infrastruktury edukacyjnej. Na dziś w jej skład wchodzą:

Fot. z archiwum Nadleśnictwa

  Punkt widokowy przy rezerwacie „Wrzosowiska w Okonku" powstał w 2012r. jako element udostępnienia terenów po byłym poligonie miejscowej społeczności. Z każdym rokiem od momentu zamknięcia poligonu wojskowego rośnie zainteresowanie tym terenem. Od lat jest on ulubionym miejscem spacerów i wycieczek rowerowych wielu mieszkańców Okonka i okolicznych miejscowości, nie wspominając o zbieraniu jagód  i grzybów. Dlatego wykorzystując infrastrukturę pozostawioną przez wojsko, czyli drogi, parking, wzgórze z prowadzącymi nań schodami, Nadleśnictwo Okonek wyposażyło to piękne miejsce w urządzenia, które je jeszcze bardziej uatrakcyjniły. Każdy miłośnik kontakt z naturą może dojechać tu nie tylko rowerem (7 km od Okonka), ale również samochodem drogą udostępnioną  do ruchu kołowego od drogi krajowej nr 11 i miejscowości Brokęcino lub Okonek. Można zaparkować na parkingu poniżej punktu widokowego a niepełnosprawni nawet na samym punkcie. Na parkingu można  skorzystać z wiaty. Po uprzednim zgłoszeniu w Nadleśnictwie Okonek i otrzymaniu pisemnego zezwolenia można  również  zorganizować ognisko. Po wejściu na punkt widokowy pozostaje tylko podziwiać rozległe wrzosowiska, odpocząć na ławeczce oraz zapoznać się zagadnieniami przedstawionymi na tablicach edukacyjnych:

1.Charakterystyka Nadleśnictwa Okonek 2. Historia poligonu 3. Zagospodarowanie byłego poligonu 4. Sukcesja naturalna 5. Rezerwat „Wrzosowiska w Okonku” 6. Formy ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Okonek 7. Zasady zachowania się w lesie 8. Polskie lasy. Ile? Czyje? Jakie? 9. Gospodarka łowiecka 10. Zasady korzystania z punktu widokowego 11. Tropy zwierząt 12. Gospodarka leśna 13. Zagrożenia lasu 14. Rośliny lecznicze 15. Podział powierzchniowy lasu 16. Pszczoła miodna 17. Owady naszych lasów 18. Ptasi budzik 19. Ptaki naszych lasów 20. Porosty-skala porostowa 21. Rośliny mięsożerne 22. Środowisko wodne -rośliny i zwierzęta 23. Wrzosowiskowe zbiorowiska roślinne 24. Teren byłego w latach 1939-1945 niemieckiego obozu jenieckiego Barkenbrügge.

                                                 

                                                                                                                            Fot. Z archiwum Nadleśnictwa

Leśna Klasa im. Czesława Wamke– funkcjonuje od 2000 r. Jest to izba edukacyjna, która umożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych dla niezbyt licznych grup w różnym wieku, organizowanie konkursów i spotkań popularyzujących wiedzę  o lesie. Wyposażona została w liczne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, zbiory przyrodnicze oraz podręczny księgozbiór. Wokół budynku założono  na niewielkiej powierzchni miniarboretum. Poza tym zbudowano plac zabaw dla dzieci, wyposażony w drewniane huśtawki i zabawki edukacyjne. W 2011r. w sąsiedztwie Leśnej Klasy oddano do użytku dużą wiatę, wyposażoną w stoły, ławy oraz grill. Daje ona możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych w plenerze, również przy złej pogodzie. Jej wielkość pozwala na prowadzenie zajęć z większymi grupami niż w Leśnej Klasie. Przed wiatą znajduje się również miejsce na ognisko. 

 

W 2004 roku została utworzona ścieżka edukacyjna przy Leśnej Klasie znajdująca się przy siedzibie Nadleśnictwa Okonek, w bliskim sąsiedztwie Leśnej Klasy. W jej skład wchodzi 9 przystanków. Na każdym z nich umieszczono tablicę pomocną w prowadzeniu zajęć o tematyce dotyczącej lasu.

            Stanowiska na ścieżce edukacyjnej:

•          Polskie lasy w liczbach

•          Typy siedlisk leśnych.

•          Zielone płuca Ziemi.

•          Sposoby ochrony lasu.

•          Sukcesja ekologiczna.

•          Mała retencja.

•          Ślady bytowania zwierząt.

•          Formy ochrony przyrody.

•          Polskie lasy w dobrych rękach.

•          Gospodarka odpadami

 

W 2006 roku do użytku została oddana Ścieżka rowerowo-piesza „Nad Jeziorem Leśnym”. Jej trasa długości 1,6 km biegnie wokół malowniczo położonego wśród lasów Jeziora Leśnego nazywanego też Borowe lub Trzecie. Spacer urozmaicają, prócz uroczych widoków, tablice edukacyjne, z treści których można się dowiedzieć sporo o otaczającej przyrodzie, Nadleśnictwie Okonek, zasadach udostępniania lasu oraz zlokalizowanej tam infrastrukturze przeciwpożarowej. Całość trasy wyposażona jest w liczne ławki, stoły i kosze na śmieci. W 2018r. ścieżka została wzbogacona o dodatkowe przystanki edukacyjne z nową infrastrukturą turystyczną.

            Tablice edukacyjne:

•          Ochrona przeciwpożarowa.

•          Ols.

•          Ptaki zbiorowisk wodnych.

•          Nadleśnictwo Okonek -ochrona przyrody.

•          Zasady udostępniania lasu.

•          Zbiorowiska leśne.

•          Obieg wody w przyrodzie.

•          Ekosystem jeziora.

W 2016r. z powodu wyeksploatowania urządzeń i braku środków  na rewitalizację zlikwidowano ścieżki: rowerową "Nad Czarną" i edukacyjną "W dolinie pięciu rzek", które istniały od 2001r. W 2018 r. w wyniku współpracy z WFOŚiGW powstał szlak rowerowo-pieszy "W dolinie pięciu rzek" z przystankami edukacyjnymi o długości 7,6 km o przebiegu częściowo zbliżonym ze zlikwidowaną ścieżką edukacyjną. Ponieważ dofinansowanie obejmowało wyłącznie małą infrastrukturę edukacyjno-turystyczną, do stworzenia szlaku można było wykorzystać tylko istniejące drogi, bez możliwości sfinansowania nawierzchni. Dlatego miejscami jest to trasa niełatwa do pokonania. Biegnie ona malowniczymi fragmentami szlaków turystycznych, wiodących przez lasy pomiędzy Okonkiem i Lędyczkiem. Kończy się  w miejscu, gdzie w promieniu 500m do Gwdy wpadają cztery dopływy: Szczyra, Chrząstawa, Czarna i Debrzynka. Na trasie znajduje się 14 przystanków edukacyjnych z miejscami odpoczynku wyposażonymi w wiaty, ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze oraz tablice edukacyjne. Na każdej tablicy został umieszczony QR-kod, który po zeskanowaniu telefonem umożliwia poszerzenie zagadnień omówionych na tablicy, dzięki przeniesieniu na stronę Nadleśnictwa Okonek, na której w osobnych zakładkach zostały rozwinięte poszczególne tematy. Na przystanku przy leśniczówkach Walmy  i Lędyczek, w niewielkiej odległości od Lędyczka, znajduje się miejsce wyznaczone  do rozpalania ognia, gdzie po uzyskaniu zgody leśniczego, można odpocząć przy ognisku. Tematyka poszczególnych przystanków edukacyjnych na trasie szlaku:

1. Nadleśnictwo Okonek. Szlaki turystyczne w Nadleśnictwie Okonek.

2. Jak rośnie las.

3. Leśni mieszkańcy.

4. Budowa warstwowa lasu. Podział powierzchniowy lasu z mapą Nadleśnictwa Okonek.

5. Drzewa naszych lasów.

6. Drzewa w naszym lesie.

7. Cztery pory roku w lesie.

8. Jak leśnicy chronią i pielęgnują las.

9. Dary lasu.

10. Ekosystem wodny.

11.Remiza dla ptaków.

12. Gospodarka łowiecka. Retencja wodna.

13. Sprawność dendrolog. Owady zapylające. Pszczelarstwo.

14. Życie w rzece i obok niej.

 

                Przez teren Nadleśnictwa Okonek biegnie też powiatowa trasa rowerowa „Rowerem przez lasy powiatu złotowskiego" o długości 180 km, powstała z inicjatywy nadleśnictw Jastrowie, Lipka, Okonek, Płytnica i Złotów. Nasz odcinek ma długość  ok. 20 km i biegnie od parkingu Nadleśnictwa Lipka przy trasie krajowej nr 22 do Chwalimia, drogą publiczną utwardzoną do Okonka i asfaltową do Lędyczka, następnie w kierunku na Złotów i drogą leśną na Kiełpin, potem skręca w lewo do granicy z Nadleśnictwem Lipka. Obecnie trwają prace nad zmianą przebiegu tej trasy na naszym terenie.

We współpracy z nadleśnictwami Lipka, Jastrowie, Złotów i Zdrojowa Góra, Płytnica od 2003r.,  w pierwszą  sobotę  września organizowany jest rajd rowerowy pt. "Leśny Rajd Rowerowy".                                               

                                                                                                                                     

                                                                                                                          

 Fot. Henryk Stróżyna